Pravni fakultet, 23.01.2019

Magistarski radovi izloženi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci, biblioteci Pravnog i Političkih naukaMagistarski rad Jelene Rakonjac, pod naslovom „Teška tjelesna povreda u krivičnom zakonodavstvu Crne Gore“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci pravnih i političkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistarski rad Dragutina Božovića, pod naslovom „Pravni aspekt pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana EU“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci pravnih i političkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistarski rad Sanje Došljak, pod naslovom „Uslovna osuda u krivičnom pravu Crne Gore“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci pravnih i političkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistarski rad Koste Jaukovića, pod naslovom „Pravo na štrajk u međunarodnom pravu s osvrtom na štrajk u Crnoj Gori“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci pravnih i političkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.