Pravni fakultet, 14.03.2019

Stipendije za master studijeStipendije Agencije Tajlanda za medjunarodnu saradnju (TICA), za master studije

Zainteresovani kandidati treba da dostave svoje prijave Diplomatskoj
akademiji Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, najkasnije do 25.
marta 2019. godine.

Kontakt elektronska adresa: diplomatic.academy@mfa.gov.me ; telefon: + 382 20 416 405; 
rad sa strankama: od 12:00 do15:00 sati. Sve detaljne informacije o ovim programima, kao i aplikacioni formular, mogu se preuzeti na linku https://www.ucg.ac.me/skladiste/TIPP2019.pdf Takodje, sve informacije mozete pronaci i na internet adresama: www.thaiembassy.org/budapest ili www.tica.thaigov.net