Pravni fakultet, 10.02.2020

Odbrana Magistarskih radova Magistrantkinja Ana Mijatović, braniće master rad pod naslovom „Postupak mirenja u arbitraži“, dana, 13. februara 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Aleš Galič-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani)

2.Prof.dr Biljana Đuričin-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Aneta Spaić-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Siniša Gazivoda, braniće master rad pod naslovom „Uporedna analiza prava Evropske unije i Crne Gore o pojmu imovine“, dana, 12. februara 2020.godine u 10h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Radoje Korać-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Zoran Rašović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Draginja Vuksanović Stanković-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

 

Magistrantkinja Ana Mijatović, braniće master rad pod naslovom „Mirenje u arbitražnom postupku“, dana, 13. februara 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1.Prof.dr Aleš Galič-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani)

2.Prof.dr Biljana Đuričin-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Aneta Spaić-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Master rad Jugoslava Jakića, pod naslovom „Krivično djelo ubistvo na mah“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Master rad Sare Delević, pod naslovom „Tužilačka istraga i utvrđivanje istine u krivičnom postupku Crne Gore“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Master rad Momira Jaukovića, pod naslovom „Pravo na nezavisan i nepristrasan sud:međunarodno-pravni standardi i njihova uključenost u crnogorsko zakonodavstvo“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistarski rad Siniše Gazivode, pod naslovom „Uporedna analiza prava Evropske unije i Crne Gore o pojmu imovine“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistarski rad Ane Lakić, pod naslovom „Međunarodno pravno uređenje vazdušne oblasti, s posebnim osvrtom na pravni okvir crnogorskog vazdušnog prostora“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Magistarski rad Ane Mijatović, pod naslovom „Postupak mirenja u arbitraži“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Broj posjeta : 2027