Pravni fakultet

Magistarski rad / Natalija Sjekloća Bulajić/ Pravni fakultet




Master rad Natalije Sjekloće Bulajić pod nazivom „Uloga policije u otkrivanju i obezbjeđenju dokaza u izviđaju“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

 

Magistrantkinja Danica Cerović, braniće master rad pod nazivom “Pravna priroda kosmičkog prostora“, dana, 03. decembra 2021.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1.Prof.dr Ranko Mujović- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

2. Prof.dr Nebojša Vučinić - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

3. Prof.dr Milan Marković -član (redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrantkinja Jovana Lečić, braniće master rad pod nazivom “Ubistvo više lica“, dana, 24. novembra 2021.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1. Prof. dr Drago Radulović- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 1. Prof.dr Velimir Rakočević - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 
 1. Doc.dr Darko Radulović -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrantkinja Darka Bogavac, braniće master rad pod nazivom “Žalba na presudu u krivičnom postupku“, dana, 24. novembra 2021.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1. Prof. dr Velimir Rakočević- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 1. Prof. dr Drago Radulović - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 
 1. Doc.dr Darko Radulović -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Izmjena termina za odbranu master rada

Magistrand JOVAN JOVOVIĆ, braniće master rad pod nazivom  “TRGOVINA LJUDIMA, KRIVIČNO PRAVNI I VIKTIMOLOŠKI ASPEKT“, dana, 03. novembra 2021.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne
 Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu

1. Prof. dr Drago Radulović- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)
2. Prof.dr Velimir Rakočević - mentor (redovni profesor na Pravnom  fakultetu Univerziteta Crne Gore)
3. Doc.dr Darko Radulović -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

Izmjena termina za odbranu master rada

Magistrantkinja ELMEDINA BIBEZIĆ, braniće master rad pod nazivom “KRIVIČNO DJELO NESAVJESNO PRUŽANJE LJEKARSKE POMOĆI“, dana, 03. novembra 2021.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu

1. Prof. dr Drago Radulović- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

 1. Prof. dr Velimir Rakočević - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)
  3. Doc.dr Darko Radulović -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

Magistrantkinja Jovana Lečić, braniće master rad pod nazivom “Ubistvo više lica“, dana, 03. novembra 2021.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1.Prof.dr Drago Radulović- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

2. Prof.dr Velimir Rakočević - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3. Doc.dr Darko Radulović -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrantkinja Sofija Kalezić, braniće master rad pod nazivom “Arbitraža i postupak priznanja i izvršenja stranih arbitražnih odluka“, dana, 03. novembra 2021.godine u 14h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Sala VI), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1.Prof.dr Aleš Galič- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani) 

 1. Prof.dr Biljana Đuričin - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 
 1. Prof.dr Aneta Spaić -član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrand Bećo Međedović, braniće master rad pod nazivom “Testamentalno nasljeđivanje u pozitivnom pravu Crne Gore, sa osvrtom na uporedno pravo“, dana, 04. novembra 2021.godine u 9h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1.Prof.dr Snežana Miladinović Drobnič- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 1. Doc.dr Ljiljana Kadić - mentor (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 
 1. Doc.dr Draginja Vuksanović Stanković -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrand Stefan Žižić, braniće master rad pod nazivom “Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti, ugleda i slobode“, dana, 04. novembra 2021.godine u 10h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1.Doc.dr Ljiljana Kadić- Predsjednik Komisije (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 1. Prof.dr Snežana Miladinović Drobnič - mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 
 1. Doc.dr Draginja Vuksanović Stanković -član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

1. Master rad Dragane Konatar pod nazivom „Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori i međunarodni standardi“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

2. Master rad kandidatkinje Srne Pejović pod nazivom “Ostvarivanje zakonskog izdržavanja“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

3. Master rad kandidatkinje Darke Bogavac pod nazivom „Žalba na presudu u krivičnom postupku“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

 

Magistrantkinja Jelena Jovanović, braniće master rad pod nazivom „Lišenje života iz samilosti“, dana, 15. septembra 2021.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 1.Prof.dr Drago Radulović- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 2.Prof.dr Velimir Rakočević- mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

  3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrand Dejan Kostić, braniće master rad pod nazivom “Mjere bezbjednosti medicinskog karaktera“, dana, 15. septembra 2021.godine u 12h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 1.Prof.dr Drago Radulović- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

2.Doc.dr Darko Radulović-mentor (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 2.Prof.dr Velimir Rakočević- član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

  

1. Master rad Elmedine Bibezić pod nazivom »Krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
2. Master rad Jovana Jovovića pod nazivom  »Trgovina ljudima krivičnopravni i viktimološki aspekt«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
3. Master rad Beća Međedovića pod nazivom »Testamentalno nasljeđivanje u pozitivnom pravu Crne Gore«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
4. Master rad Ivane Filipović pod nazivom  "Sloboda izražavanja i medijske slobode u praksi Evropskog suda za ljudska prava«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
5. Master rad Danice Cerović   pod nazivom "Pravna priroda kosmičkog prostora«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
6.Master rad Jovane Lečić pod nazivom "Ubistvo više lica«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 
7.Master rad Stefana Žižića pod nazivom  "Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti, ugleda i slobode«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
 
Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.
 

1. Master rad  Sofije Kalezić pod nazivom „Arbitraža i postupak priznanja i izvršenja stranih arbitražnih odluka“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

    Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

2.Master rad  Jelene Jovanović pod nazivom „Lišenje života iz samilosti“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

    Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

3. Master rad Dejana Kostića pod nazivom „Mjere bezbjednosti medicinskog karaktera“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

    Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistrantkinja Ana Radović, braniće master rad pod nazivom „Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja“, dana, 30. marta 2021.godine u 10,30h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

1.Prof. dr Velimir Rakočević- Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

2.Prof. dr Drago Radulović--mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji) 

3.Doc. dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrand Obren Tijanić, braniće master rad pod nazivom „Teško ubistvo na svirep i podmukao način“, dana, 24. novembra 2020.godine u 10,30h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji) 

2.Prof.dr Velimir Rakočević-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrantkinja Simona Jovanović, braniće master rad pod nazivom „Komparativna analiza istrage u krivičnoprocesnom zakonodavstvu Crne Gore i Francuske“, dana, 04. novembra 2020.godine u 10,30h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Velimir Rakočević-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

2.Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u penziji) 

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

 

Master rad Obrena Tijanića pod nazivom „Teško ubistvo na svirep i podmukao način“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

Magistrantkinja Milena Aćimić, braniće master rad pod nazivom „Međunarodno-pravni standardi o nasilju u porodici i njihova primjena u Crnoj Gori“, dana, 05. oktobra 2020.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Ranko Mujović-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

2.Prof.dr Nebojša Vučinić-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3.Prof.dr Milan Marković-član (redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrand Darko Bulatović, braniće master rad pod nazivom „Svojina kao društvena funkcija“, dana, 29. septembra 2020.godine u 10h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Radoje-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

2.Prof.dr Zoran Rašović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3.Doc.dr Ljiljana Kadić-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 

Magistrantkinja Milica Anđelić, braniće master rad pod nazivom „Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima“, dana, 03. jula 2020.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1. Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2. Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof.dr Ljiljana Jokić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Jugoslav Jakić, braniće master rad pod nazivom „Ubistvo na mah“, dana, 11. juna 2020.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

2.Prof.dr Velimir Rakočević-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Sara Delević, braniće master rad pod nazivom „Tužilačka istraga i utvrđivanje istine u krivičnom postupku“, dana, 11. juna 2020.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Velimir Rakočević-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Aida Muzurović, braniće master rad pod nazivom „Granice ispitivanja prvostepene presude“, dana, 12. marta 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Vellimir Rakočević-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Ana Lakić, braniće master rad pod nazivom „Međunarodno pravno uređenje vazdušne oblasti, s posebnim osvrtom na pravni okvir crnogorskog vazdušnog prostora“, dana, 05. marta 2020.godine u 13h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Dražen Cerović-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Momir Jauković, braniće master rad pod nazivom „Pravo na nezavisan i nepristrasan sud:Međunarodno pravni standardi i njihova uključenost u crnogorsko zakonodavstvo“, dana, 2. marta 2020.godine u 13,30h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada u sastavu :

 

1. Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2. Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof.dr Ljiljana Jokić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Ana Mijatović, braniće master rad pod naslovom „Postupak mirenja u arbitraži“, dana, 13. februara 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1. Prof.dr Aleš Galič-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani)

2. Prof.dr Biljana Đuričin-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof.dr Aneta Spaić-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Siniša Gazivoda, braniće master rad pod naslovom „Uporedna analiza prava Evropske unije i Crne Gore o pojmu imovine“, dana, 12. februara 2020.godine u 10h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Radoje Korać-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Zoran Rašović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Draginja Vuksanović Stanković-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

 

Magistrantkinja Ana Mijatović, braniće master rad pod naslovom „Mirenje u arbitražnom postupku“, dana, 13. februara 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1.Prof.dr Aleš Galič-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani)

2.Prof.dr Biljana Đuričin-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Aneta Spaić-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Master rad Jugoslava Jakića, pod naslovom „Krivično djelo ubistvo na mah“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Master rad Sare Delević, pod naslovom „Tužilačka istraga i utvrđivanje istine u krivičnom postupku Crne Gore“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Master rad Momira Jaukovića, pod naslovom „Pravo na nezavisan i nepristrasan sud:međunarodno-pravni standardi i njihova uključenost u crnogorsko zakonodavstvo“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistarski rad Siniše Gazivode, pod naslovom „Uporedna analiza prava Evropske unije i Crne Gore o pojmu imovine“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistarski rad Ane Lakić, pod naslovom „Međunarodno pravno uređenje vazdušne oblasti, s posebnim osvrtom na pravni okvir crnogorskog vazdušnog prostora“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Magistarski rad Ane Mijatović, pod naslovom „Postupak mirenja u arbitraži“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Broj posjeta : 143

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.