Pravni fakultet, 27.06.2019

Odbrana magistarskih radovaMagistrand Aleksa Delibašić braniće magistarski rad pod naslovom „Pravo djeteta na mišljenje“, dana, 04.07.2019.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Zoran Rašović-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Radoje Korać-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Maja Kostić Mandić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

Magistrand Radoje Kandić braniće magistarski rad pod naslovom „Opšti brakorazvodni uzrok u crnogorskom pravu, sa posebnim osvrtom na uporedno pravo“, dana, 04.07.2019.godine u 12,30h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Zoran Rašović-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Radoje Korać-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Maja Kostić Mandić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistarski rad Aide Muzurović, pod naslovom „Granice ispitivanja prvostepene presude u postupku po žalbi“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 1166