Pravni fakultet, 23.10.2020

Odbrana Magistarskih radova Master rad Obrena Tijanića pod nazivom „Teško ubistvo na svirep i podmukao način“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

Magistrantkinja Milena Aćimić, braniće master rad pod nazivom „Međunarodno-pravni standardi o nasilju u porodici i njihova primjena u Crnoj Gori“, dana, 05. oktobra 2020.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Ranko Mujović-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

2.Prof.dr Nebojša Vučinić-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3.Prof.dr Milan Marković-član (redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore) 

 

Magistrand Darko Bulatović, braniće master rad pod nazivom „Svojina kao društvena funkcija“, dana, 29. septembra 2020.godine u 10h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu : 

 

1.Prof.dr Radoje-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

2.Prof.dr Zoran Rašović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore) 

3.Doc.dr Ljiljana Kadić-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji) 

 

Magistrantkinja Milica Anđelić, braniće master rad pod nazivom „Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima“, dana, 03. jula 2020.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1. Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2. Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof.dr Ljiljana Jokić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Jugoslav Jakić, braniće master rad pod nazivom „Ubistvo na mah“, dana, 11. juna 2020.godine u 11h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Drago Radulović-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

2.Prof.dr Velimir Rakočević-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Sara Delević, braniće master rad pod nazivom „Tužilačka istraga i utvrđivanje istine u krivičnom postupku“, dana, 11. juna 2020.godine u 13h, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (Svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Velimir Rakočević-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u penziji)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Aida Muzurović, braniće master rad pod nazivom „Granice ispitivanja prvostepene presude“, dana, 12. marta 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Vellimir Rakočević-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Ana Lakić, braniće master rad pod nazivom „Međunarodno pravno uređenje vazdušne oblasti, s posebnim osvrtom na pravni okvir crnogorskog vazdušnog prostora“, dana, 05. marta 2020.godine u 13h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Dražen Cerović-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Momir Jauković, braniće master rad pod nazivom „Pravo na nezavisan i nepristrasan sud:Međunarodno pravni standardi i njihova uključenost u crnogorsko zakonodavstvo“, dana, 2. marta 2020.godine u 13,30h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada u sastavu :

 

1. Prof.dr Nebojša Vučinić-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2. Prof.dr Ranko Mujović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof.dr Ljiljana Jokić-član (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrantkinja Ana Mijatović, braniće master rad pod naslovom „Postupak mirenja u arbitraži“, dana, 13. februara 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1. Prof.dr Aleš Galič-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani)

2. Prof.dr Biljana Đuričin-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3. Prof.dr Aneta Spaić-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Magistrand Siniša Gazivoda, braniće master rad pod naslovom „Uporedna analiza prava Evropske unije i Crne Gore o pojmu imovine“, dana, 12. februara 2020.godine u 10h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

 

1.Prof.dr Radoje Korać-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

2.Prof.dr Zoran Rašović-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Doc.dr Draginja Vuksanović Stanković-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

 

Magistrantkinja Ana Mijatović, braniće master rad pod naslovom „Mirenje u arbitražnom postupku“, dana, 13. februara 2020.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu master rada, u sastavu :

1.Prof.dr Aleš Galič-Predsjednik Komisije, (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani)

2.Prof.dr Biljana Đuričin-mentor (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

3.Prof.dr Aneta Spaić-član (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)

 

Master rad Jugoslava Jakića, pod naslovom „Krivično djelo ubistvo na mah“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Master rad Sare Delević, pod naslovom „Tužilačka istraga i utvrđivanje istine u krivičnom postupku Crne Gore“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Master rad Momira Jaukovića, pod naslovom „Pravo na nezavisan i nepristrasan sud:međunarodno-pravni standardi i njihova uključenost u crnogorsko zakonodavstvo“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistarski rad Siniše Gazivode, pod naslovom „Uporedna analiza prava Evropske unije i Crne Gore o pojmu imovine“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Magistarski rad Ane Lakić, pod naslovom „Međunarodno pravno uređenje vazdušne oblasti, s posebnim osvrtom na pravni okvir crnogorskog vazdušnog prostora“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Magistarski rad Ane Mijatović, pod naslovom „Postupak mirenja u arbitraži“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Broj posjeta : 4057