Pravni fakultet, 03.07.2019

CABUFAL - Studijska posjeta SlovenijiU okviru projekta CABUFAL, u periodu od 28. juna do 2. jula tekuće godine, delegacija Pravnog fakulteta, 
u sastavu dekanka prof. dr Aneta Spaić, prodekan prof. dr Vladimir Savković, i dr Nikola Dožić,
boravila je u studijskoj posjeti Sloveniji, gdje je imala niz aktivnosti. Na poziv prof. dr Vasilke Sancin,
predsjednice slovenačkog ogranka International Law Association (ILA), delegacija je prisustvovala međunarodnoj
konferenciji u organizaciji ove renomirane asocijacije. Na marginama konferencije, organizovan je i susret sa
lordom Jonathan Mance-om, predsjednikom ove organizacije, prilikom čega su dogovoreni uslovi i dinamika osnivanja
ogranka ILA u Crnoj Gori. U drugom dijelu posjete Sloveniji, delegacija je imala priliku da dogovara modalitete
buduće saradnje sa Pravnim Fakultetom u Ljubljani, sa fokusom na angažovanje akademskog osoblja ljubljanskog
fakulteta u nastavnom procesu na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, kao i na mobilnost nastavnog,
studentskog i administrativnog kadra uopšte.
Broj posjeta : 1667