Pravni fakultet, 13.01.2021

RASPORED ZA JANUAR 2021. PO STAROM REŽIMU STUDIJARASPORED ZA JANUAR 2021. PO STAROM REŽIMU STUDIJA
(PRIJE BOLONJE)

GRAĐANSKO PRAVO: 25.01.2021. u 7,30 h
OBLIGACIONO PRAVO: 28.01.2021. u 11 h
PORODIČNO PRAVO: 20.01.2021. u 12 h
OSNOVI EKOLOŠKOG PRAVA: 22.01.2021. u 12 h
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO: 25.01.2021. u 10 h
FINANSIJSKO PRAVO: 18.01.2021. u 11 h 
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO: 18.01.2021. u 12 h

 

Studenti koji studiraju po starom režimu studija dužni su uplatiti za svaki nepoloženi ispit 50 i dostaviti dokaz o uplati zajedno sa indexom i prijavnim listom. Ovo je neophodno kako bi se aktivirali za studijsku 2020/2021 g.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 19244