Pravni fakultet, 03.03.2020

Kolokvijum iz predmeta Osnovi ekonomske politikeKolokvijum iz predmeta Osnovi ekonomske politike  obaviće se pred ispitnom komisijom u sastavu:

 
1. Prof. dr Gordana Paović Jeknić
2. Prof. dr Vladimir Savković
3. Prof. dr Aneta Spaić
 
Materija iz kolokvijuma obuhvata prve četiri glave iz udžbenika Osnovi ekonomske politike.
 
Broj posjeta : 935