Vijeće fakulteta
VIJEĆE POMORSKOG FAKULTETA KOTOR

AKADEMSKA ZVANJA

 1. Dekanica, prof.dr Tatijana Dlabač,
 2. Prodekan za nastavu dr Stevan Kordić,
 3. Prodekanica za razvoj i komunikaciju doc.dr Zorica Đurović,
 4. Prodekanica za međunarodnu saradnju prof.dr Senka Šekularac Ivošević,
 5. Prof.dr Špiro Ivošević,
 6. Prof.dr Danilo Nikolić,
 7. Prof.dr Branislav Dragović,
 8. Prof.dr Romeo Meštrović,
 9. Prof.dr Jelena Nikčević,
 10. Prof.dr Nikola Mihaljević,
 11. Prof.dr Mimo Drašković,
 12. Prof.dr Milena Dževerdanović Pejović,
 13. Doc.dr Ranka Krivokapić.

SARADNICI

 1. Mr Radmila Gagić

PREDSTAVNICI STUDENATA

 1. Andrija Ćalasan, student povjerenik,
 2. Ana Đurović,
 3. Tanja Vuković,
 4. Ivana Mumović

Predsjedavajuća Vijeća
D E K A N I C A
Prof. dr Tatijana DlabačNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.