Pomorski fakultet Kotor, 02.06.2017

Računarski centarNa Pomorskom fakultetu postoji savremeno opremljen Računarski centar koji je na raspolaganju studentima. Pored akademske mreže Računarski centarima pristup internetu i preko WiFi-a.

 

 Računarski centar je opremljen sa 36 savremenih računara, dva laserska štampača skenerom i projektorom, što omogućava studentima da nesmetano prate nastavu, kako za predmete vezane za računare, tako i za obavljanje njihovog samostalnog rada i vježbi. Resursi u Računarskom centru su modernizovani u pogledu nabavke nove kompjuterske opreme u okviru Tempus projekta koji fakultet realizuje u periodu od decembra 2013 do novembra 2016 godine.


Računarski centar radi svakog radnog dana. Rapored predavanja, vježbi istaknut je na web site-u fakulteta. Pravo pristupa imaju svi studenti koji su dužni pokazati indeks, U ovom Računarskom centru je zaposleno jedno lice, viši laborant mr Vera Kapetanović.

Viši laborant

mr Vera Kapetanović, dip. ing.

tel: +382 32 303 188, lok. 109

vera.kapetanovic@ucg.ac.me