Pomorski fakultet Kotor, 10.02.2021

Poziv studentima osnovnih studija: Virtuelna međunarodna naučna konferencija CADET-NAV 2021X

Četrdeset treća naučna konferencija Bachelor Degree CADET-NAV 2021,  u organizaciji Pomorske akademije „Mircea cel Batran“, održaće se virtuelno, od  9. do 10. aprila 2021. godine, zbog pandemije COVID-19.

Teme koje će ova naučna konferencija uključiti su navigacija i saobraćaj, inženjering i upravljanje, naoružanje i komunikacija, mehanički inženjering, elekrtični inženjering, vojne nauke, fundamentalne nauke, strani jezici.

Zainteresovani studenti mogu prijaviti radove koji opisuju nove ideje i tehnologije, aplikacije, eksperimente i empirijske studije ili tehnike dizajna u okviru tema konferencije.

Studenti se pozivaju da pošalju prijavni formular, koji je dostupan na sljedećem linku https://www.anmb.ro/ro/conferinte/cadetnav2021/formular_inscriere_CADET_NAV_2021.doc, prije 26. marta 2021. godine, na adresu cadetnav@anmb.ro. Takođe, uz prijavu je potrebno dostaviti PowerPoint prezentaciju do 7. aprila. Vremensko ograničenje prezentacije je 10 minuta.

Više informacija: https://www.anmb.ro/ro/conferinte/cadetnav2021/pliant%20cadetnav%202021engleza.pdf

Broj posjeta : 198