Pomorski fakultet Kotor

Gostujuće predavanje izvršnog direktora Marine Portonovi Nikole Banovića
U okviru predmeta „Savremene koncepcije održavanja", predmetnog nastavnika prof. dr Špira Ivoševića, 16. marta 2021. godine održano je gostujuće onlajn predavanje gospodina Nikole Banovića za studente prve godine master studija, akademskog studijskog programa Pomorske nauke. 

Gospodin Banović, kao Izvršni direktor Marine Portonovi, održao je studentima predavanje naslovljeno „From scratch to finish". Na primjeru Marine Portonovi, upoznao je studente sa procesima realizacije čitavog projekta marine, od samog početka, planiranja, idejnog projekta, pa do završetka njene izgradnje. Takođe, govorio je i o problemima i preprekama na koje se nailazilo i sa kojima su se suočavali tokom projektovanja i izgradnje, ali i o ekonomskim i finansijskim aspektima cijelog procesa izgradnje jedne marine.

Najznačajniji dio predavanja bio je usmjeren na operativne aktivnosti u marini. Posebno su istaknuti i izazovi sa kojima se susreću nautičari u Crnoj Gori kada su u pitanju servisni kapaciteti, odnosno mogućnosti obavljanja privremenih i remontnih radova.

Završni dio predavanja bio je interaktivnog tipa, pa su studenti bili u prilici da postave interesantna pitanja i dobiju odgovore na njih iz prve ruke.  

Koristimo i ovu priliku da se zahvalimo gospodinu Banoviću na interesantnom i korisnom predavanju i saradnji sa Pomorskim fakultetom Kotor.

Broj posjeta : 248