Pomorski fakultet Kotor

Gostujuće predavanje na temu „Garancija EKO – od rafinerije do automobila“
U sklopu ugovora o realizaciji programa Garancija EKO, potpisanog između Jugopetrol A.D. i Univerziteta Crne Gore, već tri godine zaredom, studenti dodiplomskih studijskih programa Mašinskog fakulteta i Pomorskog fakulteta Kotor učestvuju u realizaciji aktivnosti ispitivanja kvaliteta i kvantiteta goriva na EKO pumpama širom Crne Gore.

U cilju unaprijeđenja saradnje, predstavnici Jugopetrol A.D. prihvatili su poziv da održe gostujuće predavanje studentima Pomorskog fakulteta Kotor, studijskog programa Brodomašinstvo na temu: „Garancija EKO – od rafinerije do automobila“.

Predavanje će se održati u okviru predmeta Goriva, maziva i vode u srijedu, 24.03.2021. godine, sa početkom u 13:00h, a prisustvovaće i predstavnici studenata, učesnici u kampanji Garancija EKO.

Broj posjeta : 223