Pomorski fakultet Kotor

Održana onlajn promocija o mogućnostima studentske mobilnosti sa Pomorskom akademijom „Mircea Cel Batran“ iz Rumunije
Dana 10.06.2021. godine u organizaciji Kancelarije za međunarodnu saradnju Pomorskog fakulteta Kotor održana je onlajn promocija Pomorske akademije „Mircea Cel Batran“ iz Rumunije po osnovu ERASMUS + programa razmjene studenata.

Prezentaciju je održao predstavnik partnerske Akademije prof. dr Catalin Popa za zainteresovane studente osnovnih studija sa svih studijskih programa. Studenti su dobili osnovne informacije o ovoj visokoobrazovnoj ustanovi, studijskim programima, nastavi, studentskom smještaju i životu, mogućnostima obuke, ali i kulturnim znamenitostima grada Konstance i države Rumunije. Zajednička nit koja povezuje Mircea Cel Batran“ pomorsku akademiju i Pomorski fakultet Kotor jeste duga tradicija obrazovanja pomorskog kadra. Predmeti koji se izučavaju na studijskim programima međusobno su uporedivi, što je privuklo značajan broj studenata da se dodatno raspitaju o uslovima i procedurama razmjene u toku ove onlajn promocije.

Ovu promociju su podržale koordinatorka za međunarodnu saradnju doc. dr Senka Šekularac Ivošević i prodekanica za inovacije i razvoj prof. dr Tatijana Dlabač, zaključivši da su aktivnosti promocije međunarodne mobilnosti idealna prilika da se studenti motivišu i detaljnije informišu o mogućnostima razmjene i stupe u direktan kontakt sa partnerskim obrazovnim institucijama.

Broj posjeta : 141