Pomorski fakultet Kotor

Međunarodna naučna konferencija iz oblasti pomorstva
Međunarodna naučna konferencija iz oblasti pomorstva

Prva međunarodna naučna konferencija iz oblasti pomorstva pod nazivom “1st Kotor International Maritime Conference” (skr. KIMC) biće održana od 26. do 27. novembra 2021. godine u Kotoru, u organizaciji Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore.

Naučni radovi prijavljeni za prezentovanje biće odabrani na osnovu konačne odluke sačinjene od strane najmanje dva recenzenta. Zbornik konferencije sadržaće apstrakte radova, a odabrani radovi biće objavljeni u cjelosti u Zborniku Pomorskog fakulteta Kotor.  

U okviru Konferencije, planirana su i predavanja i okrugli stolovi u vezi sa trendovima razvoja pomorstva u svijetu, kao i aktuelnim zbivanjima iz ove oblasti u Crnoj Gori.

Uputstva za autore i druge relevantne informacije u vezi sa organizacijom i održavanjem Konferencije mogu se naći na zvaničnom internet sajtu: www.kimc.ucg.ac.me

Radujemo se susretu u Kotoru.
Organizacioni odbor
KIMC 2021

Broj posjeta : 362