Vrijedna donacija kompanije BMS Group Pomorskom fakultetu Kotor
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U skladu sa svojom misijom i ciljevima zvanične Strategije razvoja, Pomorski fakultet Kotor, primio je vrijednu donaciju - lutku koja se koristi za obuku spašavanja života (eng. : Life rescue training doll) koju su uručili izvršni direktor, gospodin Novica Radojičić, i menadžer operative, gospodin Marko Mršulja, isped kompanije BMS Group  Tivat, sa kojom je ranije potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Lutka će se koristiti u simulaciji obnove znanja koje uključuje prvu pomoć i edukacije pomoraca kako na kopnu, tako i moru i generalnom podizanju svijesti zaposlenih i studenata o medicinskoj brizi.

Naime, kompanija BMS Group Tivat se već osam godina aktivno bavi pružanjem usluga lučke agenture u Crnoj Gori, tako da današnji događaj predstavlja lijep povod za intenziviranje međusobne saradnje. Treba istaći da je kompanija bila jedan od suorganizatora KIMC 2021 konferencije u organizaciji našeg fakulteta, tako da je na današnjem sastanku sa rukovodstvom fakulteta, između ostalog, dogovoreno o inicijativi za planiranje zajedničkih aktivnosti u smislu organizovanja gostujućih predavanja, seminara, skupova, novih nastavnih baza i dodatne opreme, zajedničkih projekata i slično.

U ime Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, zahvaljujemo na vrijednoj donaciji kompanije BMS Group Tivat koja je obezbijeđena našim studentima, pomorcima i zaposlenima.

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.