Konačne rang liste kandidata za upis na osnovne studije 2023/24. godine - III upisni rok
Konačne rang liste kandidata za upis na osnovne studije 2023/24. godine - III upisni rok

U prilogu se nalaze konačne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - treći upisni rok, Septembar, 2023. godine.

Za upis je potrebno:

1. Indeks (zalijepljena slika i popunjena prva strana);

2. Jedan popunjen i potpisan prijavni list ( ŠV-20 obrazac);

3. Dvije slike (u boji  formata  3x4.5 cm) sa potpisom studenta ispod slike;

4. Ljekarsko uvjerenje za upis na fakultet koje izdaje Dom zdravlja Kotor, Podgorica, Bar i Herceg Novi za studijske programe: Nautika i Pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika;

4. Uplata na žiro račun SOPF-a   510-89423-73, svrha  uplate  -  Studentski samodoprinos - u  iznosu  od  6,00 €;

5. Strani državljani, su u obavezi da za priznavanje inostrane diplome uplate 50€  na ime “Administrativne  takse“ na žiro račun 832-3161080-65, svrha uplate - priznavanje  inostrane  obrazovne  isprave.

POSEBNA NAPOMENA: Kandidati koji su se prijavili elektronskim putem, pored gore navedenih dokumenata, dužni su priložiti dokumenta i to:

  • originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu,
  • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • kopiju biometrijske lične karte,
  • odgovarajuću ličnu ispravu za strance,
  • diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu,
  • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca iz predmeta koji su značajni za nastavak obrazovanja.

Upis će se vršiti u četvrtak, 7. septembra terminu od 9 do 13h u prostorijama studentskih službi Pomorskog fakulteta Kotor.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.