Studentske sekcije na Trećoj međunarodnoj konferenciji pomorskih nauka u Kotoru - KIMC 2023
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U okviru ovogodišnje međunarodne konferencije pomorskih nauka u Kotoru (3rd Kotor International Maritime Conference – KIMC 2023) održane su čak tri studentske sekcije. Time je, pored velikog broja autora iz dvadesetak različitih zemalja, i studentima svih nivoa studija omogućeno da prezentuju svoje radove i steknu iskustvo i u naučnom radu i u javnom nastupu.

Studentske sekcije bile su organizovane prema stepenu i usmjerenju studija. U prvoj sekciji, svoje radove su predstavili studenti osnovnih studija i prve godine master studijskog programa Pomorske nauke. Druga po redu sekcija bila je posvećena radovima studenata prve i druge godine master studijskog programa Menadžment u pomorstvu i logistika, dok su u okviru trećeg segmenta, odnosno treće sekcije, svoje radove prezentirali studenti druge godine master studijskog programa Pomorske nauke i studenti master studija sa Katedre za brodogradnju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Od ukupno 28 prihvaćenih studentskih radova, 24 su prezentirana uživo. Studenti su prezentacije pripremali uz podršku svojih profesora, odnosno supervizora, a u svojim nastupima demonstrirali su visok nivo angažmana i stručnosti. Predsjedavajući i moderator studentskih sekcija bio je student doktorskih studija, mr Nemanja Pudar.

Svaka od studentskih sekcija imala je i svoju stručnu komisiju koja je bila zadužena za evaluaciju, uzimajući u obzir kvaliteta izlaganja, prezentacije, inovativnosti teme i ukupan utisak.

Proglašenje najboljih studentskih radova, odnosno prezentacija, priređeno je narednog, ujedno i završnog dana Konferencije, 29. novembra u amfiteatru Pomorskog fakulteta Kotor. Najbolji rad iz prve studentske sekcije prezentovala je studentkinja prve godine osnovnih studija Nautika i pomorski saobraćaj, Dejana Pudar. Njen rad pod nazivom Safety of ships through the prism of international conventions ocijenjen je kao izuzetno kvalitetan, kao i njena prezentacija i odgovori na pitanja, a supervizorka na ovom radu bila je prof. dr Jelena Nikčević.

Najbolje izlaganje u okviru druge studentske sekcije imala je studentkinja prve godine master studijskog programa Menadžment u pomorstvu i logistika Dijana Radović. Njen rad pod naslovom Innovative Ventures for the Sustainable Maritime Sector, izazvao je posebno interesovanje, naročito zahvaljujući sjajnoj prezentaciji, a supervizorka je bila prof. dr Senka Šekularac Ivošević.

Najbolji rad i izlaganje treće po redu studentske sekcije imali su studenti sa Katedre za Brodogradnju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Nikola Čavor, Sima Topalović, Dragoljub Đurović, Ivana Nedeljković, Jovan Stanković, Mateja Jocić i Lav Vukotić. Njihov rad pod nazivom The design and manufacturing of the solar-powered waste-collecting vessel Sava ECO predstavio je rezultate sjajnog projekta u kojemu je ovaj tim učestvovao pod mentorstvom profesora Milana Kalajdžića i Nikole Momčilovića. Oni su imali priliku i da demonstrirali svoj model plovila na platou ispred Pomorskog fakulteta Kotor, a koji su za ovu posebnu priliku transportovali sa svog matičnog fakulteta u Beogradu. Ovaj pobjednički tim, nazvan Confluence Belgrade, je okupljenim kolegama studentima, profesorima, novinarima i široj publici demonstrirao i rad svog plovila za sakupljanje plutajućeg čvrstog otpada sa površine mora, rijeka i jezera.

Ovogodišnje studentske sekcije KIMC-a zabilježile su značajan napredak u odnosu na prethodne i uveliko prevazišla granice Crne Gore. Sudeći po izazvanom interesovanju, pozitivnim reakcijama i najavama, očekujemo da će naredne sesije u okviru KIMC 2024 okupiti još veći broj studenata iz više zemalja i sa još interesantijim projektima i radovima, te sa još više novih ideja za buduću saradnju sa svojim kolegama! Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.