Pomorski fakultet Kotor, 16.07.2019

Najava konkursa za upis 2019/20, III rokX

Univerzitet Crne Gore raspisaće,  krajem avgusta,  konkurs za  upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu, u III upisnom roku.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

 

Upis studenata na Univerzitetu Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

Pravilnik je objavljen na web portalima Univerziteta Crne Gore i Pomorskog fakulteta Kotor.

 

Detaljan pregled preostalih mjesta dat je u tabeli u nastavku:

Redni broj
Studijski program
Broj kandidata za upis
1. Brodomašinstvo 6
2. Pomorska elektrotehnika 25
Broj posjeta : 794