Pomorski fakultet Kotor, 27.08.2019

Na Pomorskom fakultetu Kotor 31 mjesto u III upisnom rokuX

Na Pomorskom fakultetu Kotor preostalo je 31 slobodno mjesto, od čega na studijskom programu Brodomašinstvo šest i na studijskom programu Pomorska elektrotehnika 25 mjesta.

Prijem dokumenata vršiće se 28. i 29. avgusta 2019. godine (srijeda i četvrtak).

Dodatni ispit za studente bez eksterne mature je u petak 30. avgusta 2019. godine, i to iz predmeta Matematika (9:00 sati) Engleski jezik i (10:30 sati). Oba ispita polažu se pismeno.

U tekstu Konkursa date su informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavu, na linku https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/50430-tekst-konkursa-za-upis-studenata-u-i-godinu-osnovnih-studija-ucg-za-2019-20-godinu-iii-upisni-rok

Pomorski fakultet Kotor

Adresa: Dobrota br. 36, 85330 Kotor

Telefon: +382 32 303 184, +382 32 303 188

Faks: +382 32 303 184

Mail: pfkotor@ucg.ac.me

Adresa: http://www.pfkotor.ucg.ac.me, https://www.ucg.ac.me/pfkotor

Broj posjeta : 456