Pomorski fakultet Kotor, 04.10.2019

Savremeni tokovi u bibliotekarstvu – INELI Balkans i IFLA WLIC 2019.Povodom Nacionalnog dana podizanja svijesti o bibliotekama Pomorska biblioteka Kotor u saradnji sa Kulturnim centrom “Nikola Đurković” -  Gradskom bibliotekom i čitaonicom Kotor organizuje prezentaciju na temu: Savremeni tokovi u bibliotekarstvu – INELI Balkans i IFLA WLIC 2019.

Prezentacija će se održati  u prstorijama Pomorske biblioteke u ponedjeljak 7. oktobra u 10:00 sati. Govoriće: Jasmina Bajo - predsjednica Udruženja bibliotekara Crne Gore, bibliotekarska savjetnica, Marija Starčević - rukovoditeljka Gradske biblioteke i čitaonice Kotor, viša bibliotekarka i Nataša Gobović rukovoditeljka - Pomorske biblioteke Kotor, bibliotekarska savetnica. Program će voditi Ana Kerndl viša bibliotekarka.

Gradska biblioteka i čitaonica Kotor će istim povodom podržati akciju Biblioteke za studente i danas 4. oktobra besplatno vršiti učlanjenje studenata.

Broj posjeta : 128