Pomorski fakultet Kotor, 21.10.2019

Praktična nastava za predmet Sigurnost na moruPraktična nastava iz predmeta Sigurnost na moru za studente prve godine studijskog programa  Nautika i pomorski saobraćaj i studenti druge godine studijskih programa Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika će biti održana u utorak, 22.10.2019. godine. Vježbama će prisustvovati i studenti prve  godine studijskih programa Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika.

Vježbe će biti  održane na brodu “Vodena Kočija” pod komandom Kap. Rajka Čavora. Ukrcaj se planira u utorak 22.10.2019. godine u 9:45 sa platoa ispred Fakulteta.

Nastava za sve pomenute studijske programe će biti održana u utorak 22.10.2019. od 8:15 do 9:45 (bez pauze) prema rasporedu časova.

Broj posjeta : 152