Pomorski fakultet Kotor, 10.12.2019

Promovisana mobilnost akademskog osoblja na Pomorskoj akademiji Mircea Cel Batran u RumunijiSastanak povodom nedavno realizovane mobilnosti našeg akademskog osoblja na Pomorskoj akademiji Mircea Cel Batran iz Konstance (Rumunija), održan je 4. decembra 2019. godine.

Na sastanku su govorile doc. dr Senka Šekularac-Ivošević  - koordinator za međunarodnu saradnju i doc. dr Tatijana Dlabač - prodekan za razvoj i inovacije Pomorskog fakulteta Kotor. 

Doc. dr Šekularac-Ivošević prezentovala je interesantne činjenice o ovoj Pomorskoj akademiji, a koje se odnose na studijske programe, organizacione strukture, infrastrukturne kapacitete, studentski život i mogućnosti.

Doc. dr Dlabač se osvrnula na tehničku opremljenost i organizaciju praktične nastave, te uporedila u ovom smislu Pomorski fakultet Kotor i Pomorsku akademiju Mircea Cel Batran.

Dlabač i Šekularac su, ovom prilikom, uručile dekanu prof. dr Špiru Ivoševiću grb Pomorske akademije Mircea Cel Batran, poklon rektora Cap. (N) Tarabuta Octavian, Phd.

Kroz set fotografija slikovito su prenijeti utisci sa ove mobilnosti. Takođe, istaknuto je da su kolege sa partnerske institucije izuzetno otvorene za saradnju sa našim Fakultetom u budućnosti na projektima koji bi bili od obostrane koristi.

Prisutni članovi akademskog i neakademskog osoblja, kao i kolege studenti su pokazali veliko interesovanje da posjete Akademiju preko Erasmus + programa mobilnosti već tokom ljetnjeg semestra 2019/20. godine.  

Zaključeno je da su u narednom periodu planirani brojni sastanci na kojima bi se govorilo o iskustvima sa realizovanih mobilnosti, a sve u cilju jačanja internacionalizacije i ohrabrivanja osoblja i studenata na mobilnost u okviru Erasmus + programa.

Broj posjeta : 250