Pomorski fakultet Kotor, 08.02.2020

Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca Crne GoreX

Na inicijativu dekana Pomorskog fakulteta Kotor, u ponedjeljak, 3. februara 2020. godine, gosti Fakulteta bili su predstavnici novoformiranog Udruženja agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca Crne Gore.

Neposredan povod za ovu inicijativu je i nedavno usvojena petogorišnja Strategija razvoja Fakulteta, kao i razrada Plana aktivnosti za 2020. godinu. Jedna od osnovnih planiranih aktivnosti je povezivanje sa pomorskim agencijama i drugim subjektima pomorske privrede u Crnoj Gori u cilju podizanja kvaliteta i konkruretnosti našeg pomorskog kadra na međunarodnom pomorskom tržištu. U tom smislu, dekan Ivošević upoznao je prisutne sa željama i namjerama Fakulteta u smislu uspostavljanja dugoročne bliskije i sistematičnije saradnje, a koja je do sada bila dosta proizvoljna i sporadična, samim time i nedovoljno efikasna.

Predsjednik Udruženja, kap. Nenad Lazović i predsjednik Skupštine Udruženja, kap. Janko Milutin, složili su se konstatacijom da saradnja treba da bude bolja, kao i da cijeli lanac naše pomorske privrede treba da bude bolje organizovan i bolje pravno i sistemski regulisan. Oni su ukratko predstavili Udruženje koje obuhvata sedam registrovanih agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, njihove zajedničke planove i aktivnosti. Pri tom su naglasili potrebu regulisanja prava i obaveza svih aktera pomorske privrede u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na položaj i ulogu Agencija, kao i Pomorskog fakulteta. U tom smislu, naglasili su položaj i prava Agencija kao jedinih ovlašćenih prestavnika za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca iz Crne Gore, kao što je to slučaj i u okruženju, pa s tim u vezi i potrebe da se spriječe samostalni nastupi i regrutovanje našeg pomorskog kadra direktnim posjetama inostranih kompanija.

Sa druge strane, interes Udruženja, kao i kompletne crnogorske pomorske privrede, je obrazovanje i obuka kvalitetnog pomorskog kadra, koji će biti konkuretan u savremenim uslovima novih pomorskih tehnologija i novim uslovima tržišta. S tim u vezi, Udruženje je spremno pružiti svaki vid tehničke podrške i promocije Fakulteta kao najrelevantnije institucije za pomorsko obrazovanje u Crnoj Gori i jednog od vodećih centara za obuku pomoraca. Takođe, na Fakultetu mogu da se odrađuju testiranja budućih kadeta putem Marlins i Seagull testa, čije bi rezultate Agencije, a po odobrenju kandidata, uzimale u obzir prilikom konkurisanja kandidata za ukrcaj.

Obije strane istakle su potrebu daljeg organizovanja i sastanaka i okruglih stolova, koji su dio planiranih aktivnosti i Fakulteta i Udruženja, radi budućih dogovora, saradnje i zajedničkog nastupa u smislu inicijativa i zahtjeva za neophodne izmjene relevatnih pravilnika i zakona. Takođe, plan je da Udruženje, kao i njegove Agencije članice, u prvim nedjeljama ljetnjeg i zimskog semestra održavaju prezentacije svojih aktivnosti i brodarskih kompanija sa kojima sarađuju, kako bi se studentima pružile blagovremene i tačne informacije o kompanijama i mogućnostima zaposlenja i napredovanja.

U okviru buduće saradnje, planirana je i formiranje zajedničke baza podataka, prvenstveno o kadetima. Na osnovu upitnika koje Fakultet već koristi, a koji će biti adaptiran uz sugestije i izmjene od strane predstavnika Udruženja, dobiće se precizniji podaci i voditi evidencija u vezi sa kadetima koji su svršeni studenti Pomorskog fakulteta, kao i registar broja ukrcaja i iskrcaja, koji bi trebalo da bude dio opštijeg zvaničnog registra pomoraca Crne Gore. Sa jedne strane, to će obogatiti alumni bazu samog Fakulteta, a sa druge strane, omogućiti praćenje naših kadeta na međunarodnom tržištu, kao i aktivnosti i položaja Agencija u samom procesu.

I predstavnici Udruženja i predstavnici Fakulteta saglasni su sa ciljem i željom da obrazuju i plasiraju visokokvalitetan pomorski kadar, čime jedino mogu biti i ostati konkuretni na međunarodnom pomorskom tržištu. U tu svrhu, novodogovorene inicijative za saradnju biće predstavljene već na prvom zvaničnom sastanku Udruženja zakazanom za 6. februar 2020. godine, dok Fakultet, sa druge strane, odmah počinje sa pripremom upitnika na osnovu kojega bi se obrazovala nova baza podataka u vezi sa ukrcajem naših studenata, kao i povratnih informacija u vezi sa njihovim performansama na pojedinim brodarskim kompanijama i u saradnji sa Agencijama.

Fakultet je ove godine i domaćin okruglog stola pod nazivom „Crna Gora 2030“ u okviru kojega ima namjeru predstaviti i djelove Strategije i aktivnosti koji se odnose, kako na podizanje kvaliteta edukacije i obuka budućih pomoraca, tako i na jačanje saradnje sa agencijama i drugim akterima pomorske industrije u Crnoj Gori i zajedničke aktivnosti i nastupe u smislu većeg uticaja i učešća u formiranju i jačanju cjelokupnog sistema naše pomorske privrede.

Broj posjeta : 289