Pomorski fakultet Kotor, 02.05.2020

Krsto Šućur - najbolji student Univerziteta Crne Gore iz oblasti tehničkih naukaX

Na sjednici Senata  Univerziteta Crne Gore, na prijedlog vijeća Pomorskog fakulteta Kotor, Plaketa Univerziteta Crne Gore, kao nagrada za završene studije sa najboljim uspjehom iz oblasti tehničkih nauka, dodijeliće se na naknadno organizovanoj prigodnoj svečanosti i dodjeli plaketa i diploma, studentu Pomorskog fakulteta Kotor, Krstu Šućuru (9,93).

Sa njim smo razgovadali o značaju ovog priznanja, zalaganjima tokom studija, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlade kolege.

"Nagrada za najboljeg studenta u oblasti tehničkih nauka, za koju sam izabran ove godine jeste dodatno priznanje rada i truda koji sam u kontinuitetu ulagao. Ovo postignuće će služiti kao motivator za dodatno usavršavanje kako u stručnom tako i u životnom pogledu", rekao je najbolji student Pomorskog fakulteta Kotor.

Da bi došli do uspjeha, kaže Krsto, moramo biti spremni i na određena odricanja.

"Odricanje je bilo svakako sastavni dio ovog procesa, ali bih to isto odricanje okarakterisao kao neophodnu žrtvu koju je potrebno preuzeti kako bi se došlo do boljih rezultata", rekao je on.

Kada su u pitanju aktivnosti na fakultetu, a tiču se sticanja određenih znanja i vještina, Šućur se bavio laboratorijskim vježbama i radom na simulatorima za koje kaže da su ključni faktor u sticanju viještina koje se kasnije potpuno primjenjuju u praksi.

"Aktivnosti na Pomorskom fakultetu obuhvataju sve u opsegu od izučavanja različitih prirodnih nauka, pa do sticanja znanja o načinu rada modernih tehnologija, kako u povezanosti sa pomorstvom, tako i generalno u životu i na kraju dobijanju svijesti o prirodi rada i funkcionisanju različitih sistema organizacije u industriji koja obuhvata čitav svijet kao što je pomorstvo", dodao je Krsto.

Nakon završetka osnovnih studija, Krsto će nastaviti sa daljim studijama i uporedo graditi karijeru u pomorskoj industriji, što za njega predstavlja veliku motivaciju sada.

"Motivaciju tokom studija su činili jasno definisani ciljevi i određena vizija osobe koja želim da budem u budućnosti, sa dodatnim akcentom na razvoj sopstvenih viještina i znanja, kao nečega što doprinosi ne samo mom usavršavanju već i dodatnom razvoju društva".

Budućim studentima šalje sljedeću poruku: "Pomorski fakultet u Kotoru predstavlja jednu veoma perspektivnu ustanovu i pruža mogućnost da budete dio svjetske industrije koja je univerzalna i na taj način usavršite sebe po svjetskim standardima i budete konkurentni na svjetskom tržištu. Pomorstvo je veoma interesantna industrija koja se stalno mijenja i zahtijeva visoko znanje i vještine koje se vrednuju iznad svega ostalog, i kao sastavni dio sebe nosi velike odgovornosti, ali i zasluge, opasnosti ali i poštovanje, odricanje ali i nagrade i predstavlja jednu veliku životnu avanturu i pouku".

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/krsto-sucur-najbolji-student-univerziteta-crne-gore-iz-oblasti-tehnickih-nauka

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/277834/krsto-sucur-najbolji-student-iz-oblasti-tehnickih-nauka.html

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/krsto-sucur-najbolji-student-univerziteta-crne-gore-iz-oblasti-tehnickih-nauka

https://volimpodgoricu.me/2020/05/02/krsto-sucur-najbolji-student-univerziteta-crne-gore-iz-oblasti-tehnickih-nauka/

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/krsto-sucur-najbolji-student-ucg-iz-oblasti-tehnickih-nauka

https://www.aktuelno.me/crna-gora/krsto-sucur-najbolji-student-univerziteta-crne-gore-iz-oblasti-tehnickih-nauka/

http://kolektiv.me/156958/svaka-cast-krsto-sucur-je-najbolji-student-univerziteta-cg-iz-oblasti-tehnickih-nauka

https://www.bokanews.me/featured/krsto-sucur-sa-pomorskog-fakulteta-kotor-najbolji-student-ucg/

 

Broj posjeta : 908