Pomorski fakultet Kotor, 03.07.2020

Završen elektronski upis na Univerzitetu Crne Gore: Više od 3.600 kandidata, na 25 studijskih programa prekobrojno



X

Elektronski upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu na Univerzitetu Crne Gore je završen danas, u 16.00 sati, do kada je 3.618 kandidata predalo ispravna dokumenta.

Dokumentacija 80 kandidata, koji su se prijavili u Konkursom naznačenom roku, čeka na verfikaciju prijave od strane fakulteta. Takođe,  shodno pravilima navedenim u Konkursu, na doradu je vraćeno 84 prijave, koje kandidati, shodno komentarima Komisije za upis, moraju izmijeniti najkasnije u roku od 24h, od mejla obavještenja.

Prema posljednjim podacima, na 25 studijskih programa prijavilo se više kandidata nego što je predviđeno Konkursom.

Riječ je o studijskim programima: Arhitektura (Arhitektonski fakultet), Biljna proizvodnja (Biotehnički fakultet),  Ekonomija i Menadžment (Ekonomski fakultet); Studije primijenjenog računarstva (Elektrotehnički fakultet); Gluma (Fakultet dramskih umjetnosti); Grafički dizajn  (Fakultet likovnih umjetnosti), Politikologija – međunarodni odnosi, Medijske studije i novinarstvo, Socijalna politika i socijalni rad (Fakultet političkih nauka), Pedagogija, Obrazovanje učitelja, Predškolsko obrazovanje i vaspitanje i Psihologija (Filozofski fakultet), Građevinarstvo (Građevinski fakultet); Medicina, Stomatologija, Farmacija, Primijenjena fizioterapija, Visoka medicinska škola, (Medicinski fakultet), Nautika i pomorski saobraćaj (Pomorski fakultet Kotor), Pravne nauke (Pravni fakultet),  Računarstvo i informacione tehnologije i Računarske nauke( Prirodno-matematički fakultet); 

Podsjećamo, testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu se 4. jula 2020. godine.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u periodu od 6. do 8. jula 2020. godine.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 16. julom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

 

    Verifikacija fakulteta
Fakultet Studijski program čekaju na potvrđene prijave vraćene na doradu
verifikaciju prijave
ARHITEKTONSKI FAKULTET ARHITEKTURA 5+0 0 112 0
BIOTEHNIČKI FAKULTET MEDITERANSKO VOĆARSTVO 0 5 0
BIOTEHNIČKI FAKULTET BILJNA PROIZVODNJA 0 67 0
BIOTEHNIČKI FAKULTET KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE 0 20 0
BIOTEHNIČKI FAKULTET ANIMALNA PROIZVODNJA 0 32 0
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT 0 163 1
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT - Bijelo Polje 1 47 0
EKONOMSKI FAKULTET EKONOMIJA 0 291 2
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI 2 96 1
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA 56 203 2
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ENERGETIKA I AUTOMATIKA 1 84 4
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI FILM I MEDIJI 0 12 1
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI DRAMA I POZORIŠTE 0 2 0
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI GLUMA 0 28 3
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI SLIKARSTVO 1 18 0
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI GRAFIČKI DIZAJN 0 27 0
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI VAJARSTVO 0 4 0
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI 1 73 0
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD 0 77 6
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO 0 54 3
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA 0 56 8
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE SPORTSKI NOVINARI I TRENERI 3 29 10
FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO TURIZAM I HOTELIJERSTVO 0 159 5
FILOLOŠKI FAKULTET FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 0 10 0
FILOLOŠKI FAKULTET CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 0 11 0
FILOLOŠKI FAKULTET RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 0 9 0
FILOLOŠKI FAKULTET ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 0 6 0
FILOLOŠKI FAKULTET ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 0 72 1
FILOLOŠKI FAKULTET SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 0 7 0
FILOLOŠKI FAKULTET NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST 0 33 1
FILOZOFSKI FAKULTET FILOZOFIJA 1 10 0
FILOZOFSKI FAKULTET OBRAZOVANJE UČITELJA 1 70 0
FILOZOFSKI FAKULTET GEOGRAFIJA 0 13 0
FILOZOFSKI FAKULTET PEDAGOGIJA 0 44 0
FILOZOFSKI FAKULTET PSIHOLOGIJA 1 81 0
FILOZOFSKI FAKULTET PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJE 0 88 4
FILOZOFSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU 0 10 0
FILOZOFSKI FAKULTET SOCIOLOGIJA 1 39 1
FILOZOFSKI FAKULTET ISTORIJA 0 13 0
GRAĐEVINSKI FAKULTET GRAĐEVINARSTVO 2 120 2
MAŠINSKI FAKULTET DRUMSKI SAOBRAĆAJ 0 35 0
MAŠINSKI FAKULTET MAŠINSTVO 0 33 0
MEDICINSKI FAKULTET FARMACIJA 2 77 3
MEDICINSKI FAKULTET MEDICINA 5 105 2
MEDICINSKI FAKULTET STOMATOLOGIJA 3 26 0
MEDICINSKI FAKULTET VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA 0 126 10
MEDICINSKI FAKULTET PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA 0 96 2
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET HEMIJSKA TEHNOLOGIJA 1 33 0
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2 45 0
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET METALURGIJA I MATERIJALI 0 1 0
MUZIČKA AKADEMIJA IZVOĐAČKE UMJETNOSTI 0 20 0
MUZIČKA AKADEMIJA OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA 0 3 0
POMORSKI FAKULTET KOTOR BRODOMAŠINSTVO 0 55 1
POMORSKI FAKULTET KOTOR MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA 0 52 0
POMORSKI FAKULTET KOTOR NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ 0 87 3
POMORSKI FAKULTET KOTOR POMORSKA ELEKTROTEHNIKA 0 24 1
PRAVNI FAKULTET PRAVNE NAUKE 2017 0 321 3
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIKA 0 13 2
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA 0 5 1
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE 0 25 0
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 0 43 0
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOGIJA 0 41 1
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSKE NAUKE 1 57 0
UKUPNO   85 3618 84

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/zavrsen-elektronski-upis-na-univerzitetu-crne-gore-prekobrojno-na-25-studijskih-programa/

https://www.portalanalitika.me/clanak/vise-od-3600-kandidata-na-25-studijskih-programa-prekobrojno

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/447833/elektronski-upis-na-ucg-vise-od-3600-kandidata-na-25-studijskih-programa-prekobrojno

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/284509/vise-od-3600-kandidata-na-25-programa-prekobrojno.html

https://www.antenam.net/drustvo/163555-zavrsen-elektronski-upis-na-ucg

https://fosmedia.me/infos/drustvo/zavrsen-elektronski-upis-na-univerzitetu-crne-gore-prekobrojno-na-25-studijskih

https://www.pobjeda.me/clanak/za-studije-na-ucg-se-prijavilo-3618-studenata

https://volimpodgoricu.me/2020/07/02/elektronski-upis-na-ucg-vise-od-3-600-kandidata-na-25-studijskih-programa-prekobrojno/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/zavrsen-elektronski-upis-na-ucg-prekobrojno-na-25-studijskih-programa/

Broj posjeta : 474