Pomorski fakultet Kotor, 16.07.2020

Na Pomorskom fakultetu Kotor održan seminar „Kako do prvog ukrcaja”Kapetan duge plovidbe Janko Milutin je sa studentima Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore podijelio više informacija u vezi sa prvim koracima u razvoju  pomorske karijere, putem aplikacije Zoom u srijedu, 15. jula 2020. godine u okviru seminara „Kako do prvog ukrcaja”.

Kapetan Milutin je, ispred Udruženja agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, ali i na osnovu svog dugogodišnjeg bogatog iskustva održao sveobuhvatnu prezentaciju opisavši trenutno stanje na pomorskom tržištu, sadržaj važećih propisa i zahtjeva koji se postavljaju pred buduće i aktivne pomorce, kao i mogućnostima i pravima kojima su izloženi baveći se ovom strukom.

Predstavljena je  kompletna procedura od trenutka obraćanja kadeta ili pomorca agenciji za ukrcaj do samog iskrcaja i realizovanja plovidbenog putovanja.  Poseban akcenat u prezentaciji kapetana Milutina se odnosio na  potrebu stalnog usavršavanja pomoraca, kao i sticanja dobrih preporuka, bilo kroz klasičan oblik školovanja, obuke ili ostala konkretna angažovanja.

„Ovaj seminar je od ključne važnosti za naše studente koji su nedavno završili osnovne obuke na Pomorskom fakultetu Kotor, a potom položili odgovarajuće ispite u Lučkoj kapetaniji Kotor i stekli  pomorsku knjižicu (matrikulu)”, istakla je prof. dr Tatijana Dlabač koja je rukovodilac obuka u Centru za obuku Pomorskog fakulteta Kotor.

Studentima koji će veoma brzo započeti karijeru na nekoj od pomorskih kompanija skrenuta je pažnja na moguće prepreke na koje mogu naići. Kapetan Milutin je učesnicima seminara dao i brojne konkretne savjete od same procedure apliciranja, u smislu pronalaženja informacija na internet stranicama kompanija i agencija, preko popunjavanja aplikacija, pripreme i prilaganja neophodnih dokumenata, do procesa intervjuisanja, testiranja i selekcije kandidata koji uđu u uži izbor, a takođe i procedura koje ih očekuju nakon dobijanja pozitivnog mišljenja u vezi sa konkretnim angažovanjem.

Nastavno osoblje  Fakulteta je predstavilo novi onlajn kurs Informator u okviru Moodle platforme koji je namijenjen prvenstveno studentima treće godine koji se ozbiljno pripremaju za budući poziv. Prof. dr Milena Dževerdanović Pejović govorila je o smjernicama u vezi sa dodatnim usavršavanjem engleskog jezika pomorske struke, kao i namjeri da se studentima putem pomenute internet stranice (Informatora), dostavljaju što  konketnije informacije u vezi navedenog.

Doc. dr Senka Šekularac Ivošević je istakla značajnu vezu između Udruženja agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca kao spone sa velikim brojem brodarskih kompanija i našeg Fakulteta u okviru budućih projekata i naučno – istraživačkog rada kako u oblasti upravljanja ljudskim resursima u pomorstvu tako i srodnih oblasti.

Tokom prezentacije otvoren je niz pitanja od kojih svako zaslužuje posebnu pažnju i eventualno novo predavanje. Pomenute su moguće onlaje obuke, neki nedostaci samog sistema u smislu nedovoljno precizne i jasne pravne regulative koja bi štitila cjelokupni sistem i primjenu procedura, a time i konkretne interese državnih i sertifikovanih insitucija koje se bave edukacijom i obukama pomoraca, među kojima je i Pomorski fakultet Kotor.

Nakon detaljne i interaktivne prezentacije, učesnici su postavljali konkretna pitanja u vezi sa zahtjevima i očekivanjima koji se pred njih postavljaju. Studenti su pozitivno reagovali na organizaciju ovakvog seminara i iskazali posebnu zahvalnost kapetanu Milutinu za  sve informacije i savjete koje su dobili, kojoj se pridružuje i nastavno osoblje Pomorskog fakulteta Kotor.

Seminar je ispratila i mr Maja Škurić ispred Centra za međunarodnu saradnju i razvoj karijere Rektorata Univerziteta Crne Gore istakavši da je ovakav vid vannastavnih aktivnosti za studente Pomorskog fakulteta Kotorod velikog značaja za njihovu orijentisanost ka planiranju svoje karijere bilo na brodu ili u nekom drugom poslovnom sistemu. Ovom i sličnim inicijativama se ukazuje na važnost novih oblika nastave i uključivanje dodatnih sadržaja za studente kao što su radionice, projekti, posjete poslodavcima, ljetnje škole, obuke, itd., kako bi se na vrijeme pripremili za ono što ih očekuje na tržištu rada.

Ove i naredne aktivnosti Pomorskog fakulteta Kotor usklađene su i sa ciljevima međunarodnih projekata u kojima fakultet učestvuje, među kojima je trogodišnji BLUEWBC projekat Erasmus + programa koji je započet 15. januara 2020. godine.  

Pomorski fakultet Kotor redovno organizuje događaje koji su značajni za informisanje studenata i članova alumni baze o svim važnim koracima koji se tiču njihovog povezivanja sa privrednim subjektima, kao i mogućnostima i načinima dolaska do zaposlenja.

Ovaj seminar je organizovan na osnovu evidentnog interesovanja koje je zabilježeno  na nedavno održanom “Info karijernom danu”, a i spremnosti kapetana duge plovidbe Janka Milutina da podijeli svoje iskustvo.

Linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/82761-odrzan-prvi-info-karijerni-dan-za-studente-i-alumniste-pomorskog-fakulteta-kotor

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/83210-kako-do-prvog-ukrcaja

https://www.bokanews.me/featured/na-pomorskom-fakultetu-kotor-odrzan-seminar-kako-do-prvog-ukrcaja/

 

Broj posjeta : 885