Pomorski fakultet Kotor, 25.07.2020

Zajedničko saopštenje za javnost dekana Pomorskog fakulteta Kotor prof. dr Špira Ivoševića i poslanika Andrije PopovićaU cilju valjanog reagovanja na pojedine istupe u javnosti u kojima se pominje Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore u negativnom kontekstu, dekan Pomorskog fakuleta Kotor, prof.dr Špiro Ivošević je pozvao u službenu posjetu Andriju Popovića, poslanika u Skupštini Crne Gore i člana skupštinskog Odbora  za prosvjetu, kulturu, nauku i sport.

Posjeta je upriličena dana 24. jula 2020. godine.

U konstruktivnom razgovoru, kroz sagledavanje kako navedenih neprimjerenih izjava na nedavnom skupštinskom zasijedanju, tako i javnim glasilima  („Novosti“, izjava poslanika Budimira Aleksića)  i činjeničnog stanja na Pomorskom fakultetu Kotor, došlo se do određenih zajedničkih stavova.

Navedene izjave rukovodstvo Pomorskog fakulteta Kotor odlučno, argumentovano i beskompromisno odbacuje, pokazujući u svakom trenutku volju da svima koji to požele pokaže i dokaže svoj razvojni put i sa ponosom naglasi svoj status značajne karike u procesu visokog obrazovanja na ovim prostorima, a naročito u obrazovanju i obuci pomoraca koji sa diplomom ovog fakulteta svoj posao nalaze ne samo na domaćem nego i međunarodnom tržištu rada.

Osvrnuvši se na navode poslanika Budimira Aleksića, dekan Ivošević je naglasio da na Univerzitetu Crne Gore a samim tim i Pomorskom fakultetu Kotor odavno nema vanrednog studiranja niti je to zakonska kategorija, pa su samim tim neutemeljene i neistinite izjave da se na ovom fakultetu „studije mogu završiti za godinu dana, sve vanredno, ubrzano, preko raznih kanala i veza“. Dekan je pojasnio da  sa početkom primjene Bolonjskog procesa na Univerzitetu Crne Gore od 2004. godine  osnovne studije traju tri godine i da na fakultetu nema, niti može biti studenta koji bi te studije završio u kraćem roku od zakonom propisanog.

Osvrćući se na informacije o sumnjivim neakademskim radnjama koje su pomenute na skupštinskom zasijedanju, a u kontekstu da se odvijaju u Kotoru, dekan je upoznao poslanika Popovića da su postojale pojedine indikacije o njima, te da je zadnja takva na Fakultetu iskazana kroz studentsku anketu 2012. godine. Tadašnje rukovodstvo Fakulteta je nakon toga pokrenulo odgovarajući postupak ka Univerzitetu Crne Gore i nadležnim institucijama. U tom smislu je dekan pozvao poslanika Popovića da ga sa bilo kojim saznanjem upozna, jer je kao rukovodilac institucije dužan pokrenuti postupak provjere  informacija prema Univerzitetu i nadležnim institucijama.

Poslanik Andrija Popović je naveo na to da je njegova obaveza kao poslanika i člana Odbora za prosvjetu, kulturu, nauku i sport  da stalno istražuje  moguće neakademske pojave u obrazovanju i ukazuje na njih. Poslanik Popović je upoznao rukovodstvo Fakulteta da je on kroz svoj rad u  Odboru bio u prilici da se upozna sa raznim slučajevima u procesu obrazovanja i radnjama koje su prije više od osam godina bile predmet sumnji na Pomorskom fakultetu Kotor. Takođe, istakao je da je u saznanju da postoje neki programi na nekim drugim pomorskim institucijama u Crnoj Gori gdje se za manje od godinu dana može steći diploma, a da to nije Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore.

Sagovornici su se saglasili da se u sadašnjem trenutku ne može govoriti o negativnim pojavama na Pomorskom fakultetu Kotor koje su javnosti prezentirane i na osnovu kojih je javnost mogla steći pogrešno mišljenje o Fakultetu kada su u pitanju neakademske radnje i završetak studija za godinu dana.

Tokom sastanka dekan Ivošević je upoznao uvaženog gosta sa situacijom na Pomorskom fakultetu Kotor, naročito dajući akcenat na intenzivni razvojni period od 2012. godine do danas u pogledu razvoja kako nastavnog, tako i naučnog procesa i unaprijeđenja rada koje se ogleda kroz realizovaje velikog broja nacionalnih i međunrodnih projekata čiji je fakultet nosilac ili partner. Realizovana sredstva u iznosu od cca 2.000.000 € su uložena u razvoj fakulteta i to u korist nabavke modernih simulatora i ostale opreme radi poboljšanja ne samo procesa nastave nego i obuke pomoraca . Apostrofirao je naročito i kontinuiran razvoj nastavne- kadrovske baze koji se ogleda u usavršavanju nastavnika i saradnika, te tendenciju stvaranja i zapošljavanja mladih doktora nauka. Naveo je dalje razvoj praktične nastave, te brigu fakulteta za svoje studente u pogledu omogućavanja njihovog prvog ukrcaja. Sa ponosom je naveo intenzivnu mobilnost kako nastavnog osoblja tako i studenata, naglašavajući boravak stranih studenata na fakultetu, čak i u vrijeme korone, te boravak naših studenata na inostranim fakultetima. Potencirao je međunarodnu saradnju kako sa srodnim fakultetma u okruženju i šire, tako i saradnju sa privrednim subjektima, te uspjeh u povezivanju i zajedničkom djelovanju sa lokalnom zajednicom.

Kao svršeni student Pomorskog fakulteta Kotor, poslanik Popović je iskazao potpuno razumijevanje svega što je navedeno, podsjetivši da je sa kolegama iz Odbora za prosvjetu, kulturu, nauku i sport   Skupštine Crne Gore posjetio prije par godina Pomorski fakultet Kotor i sa zadovoljstvom se upoznao sa dostignućima i mogućnostima koje se pružaju studentima u toku nastavnog procesa.

Stoga je na kraju sastanka zajednički konstatovano da neargumentovane i netačne izjave mogu da naruše ugled Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore kao institucije visokog obrazovanja, njegovog osoblja, i što je najvažnije, generacija domaćih i stranih studenata koje su savjesno stekle diplomu na jednom od studijskih programa, a mnogi od njih su se okitili i najvećim zvanjima u pomorstvu na nekoj od kompanija širom svijeta.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/zajednicko-saopstenje-za-javnost-dekana-pomorskog-fakulteta-kotor-prof-dr-spira-ivosevica-i-poslanika-andrije-popovica

https://m.cdm.me/drustvo/ivosevic-neistinite-tvrdnje-da-se-na-pomorskom-fakultetu-u-kotoru-studije-zavrsavaju-preko-veze/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/ivosevic-neistinite-tvrdnje-da-se-na-pomorskom-fakultetu-u-kotoru-studije-zavrsavaju-preko-veze/

https://www.bokanews.me/featured/ivosevic-neistinite-tvrdnje-da-se-na-pomorskom-fakultetu-u-kotoru-studije-zavrsavaju-preko-veze/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1587