Pomorski fakultet Kotor

Rezultati ispita prof. dr Branislava Dragovića
Obaviještavaju se studenti da se obrasci za evidenciju osvjenih poena iz predmeta prof. dr Branislava Dragovića nalaze u okviru kurseva na DL platformi. 

Broj posjeta : 55