Pomorski fakultet Kotor

Prijava ispita za septembarski rok
Prijave ispita za septembarski  rok  studentska služba Pomorskog fakulteta Kotor obavljaće od  15.07.2021. godine do 21.07.2021. godine.

 

PROCEDURA PRIJAVE:

 

Potrebno je preuzeti formular za prijavu ispita koji se nalazi u prilogu ove objave te uredno popuniti tražene podatke i potpisati formular. Navesti naziv fakulteta, studijski program i broj indeksa i JSK broj (broj JSK ima pet oznaka).

 

Potrebno je uplatiti 5 € po ispitu, u skladu  sa odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore na žiro-račun Pomorskog fakulteta Kotor br 510-227-38.  

 

NAPOMENA ZA STRANE STUDENTE:

 

Strani studenti mogu izvršiti plaćanje školarine putem  instrukcije za devizno plaćanje koje se nalaze u prilogu ove objave. Prilikom uplate obavezno navesti naziv fakulteta, studijski program i broj indeksa JSK broj (broj JSK ima pet oznaka).

 

 

Studenti ne mogu prijaviti ispite za septembarski rok ukoliko nisu izmirili zaostalu školarinu.

Dokumenti

Broj posjeta : 2628