Pomorski fakultet Kotor

Termin polaganja jednog zaostalog ispita za studente završne godine osnovnih studija
Obaviještavaju se studenti završne godine  Pomorskog fakulteta Kotor kojima je preostao jedan ispit do kraja studija da će se dodatni rok realizovati dana 28. i 29. septembra 2021. godine.
Prijave i uplate ispita realizuju se prema Odluci Upravnog odbora o  Naknadi za studiranje na Univerzitetu Crne Gore,  broj 02-295 od 04/09/2020,  Član 6.
Prijava ispita za studente realizovaće se 24. septembra u prostorijama studentske službe,  a raspored polaganja će biti pravovremeno istaknut.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 172