Pomorski fakultet Kotor

Master rad/ Boris Moric/ Pomorski fakultet Kotor




Pomorski fakultet Kotor na osnovu čl. 27. st. 4. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama daje slijedeće

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Master rad »Procjena rizika od zagađenja gorivom uslijed  strukturnih oštećenja tankova goriva kod brodova u eksploataciji« Borisa Morica, studijski program Pomorske nauke, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci na uvid  javnosti.

Eventualne primjedbe na master rad podnose se  Pomorskom fakultetu Kotor u roku od  7  dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

                                                      POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                 POSTDIPLOMSKE MASTER

                                                                        STUDIJE

 

 

                                                                                                                      

    

 

Broj posjeta : 92

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.