Pomorski fakultet Kotor

Izmjena formulara za prijavu teme master rada
Obaviještavaju se studenti master i magistarskih studija da je Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta, shodno prijedlogu od strane fakultetskih jedinica, izvršio izmjenu formulara za prijavu teme master rada, a uvažavajući određene specifičnosti. Izmjene se odnose na pojedine djelove/polja formulara i obrazloženja izrade istih, što možete vidjeti na veb stranici Centra za unapređenje kvaliteta.

Kako bismo zajednički doprinijeli poboljšanju procesa izrade samog master rada i svih faza koje vode tome, smatramo da su ove izmjene opravdane i upućujemo vas da preuzmete inovirane formulare za prijavu teme master rada (za jednogodišnje i za dvogodišnje master studije), koje je potrebno upotrebljavati nadalje (izuzetak su samo studenti koji su već započeli, pred nadležnim instancama, proceduru prijave teme master rada).

Formulari su u prilogu, ali i na dijelu korisnih dokumenata na sajtu i na DL platformi.

Dokumenti

Broj posjeta : 85

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.