Master rad/ Ilija Knežević/ Pomorski fakultet Kotor
UNIVERZITET CRNE GORE

Pomorski fakultet Kotor

 O B A V J E Š T E NJ E

 

Kandidat Ilija Knežević, BSc, javno će braniti master rad pod nazivom: Primjena koncepta virtuelne instrumentacije u mjerenju procesnih veličina, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Špiro Ivošević, Pomorski fakultet Kotor, predsjednik,
  2. Doc. dr Martin Ćalasan, Elektrotehnički fakultet, član,
  3. Prof. dr Tatijana Dlabač, Pomorski fakultet Kotor, mentor.

Odbrana rada će se održati dana 16.11. 2022. godine, sa početkom u 11:00 sati, u Amfiteatru Pomorskog fakulteta Kotor.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.