Pomorski fakultet Kotor, 16.09.2020

Polazna istraživanja/ mr Dalibor Pelević/ Pomorski fakultet KotorPomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore daje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

Da će mr Dalibor Pelević javno braniti polazna istraživanja u okviru prijavljene doktorske disertacije pod nazivom “ Aktivnosti u zaleđu morske luke koje determinišu  njenu konkurentnost u intermodalnom transportu s osvrtom na jugoistočnu Evropu ”.

Kandidat će svoje izlaganje obaviti pred Komisijom za ocjenu podobnosti teze i kandidata u sastavu:

-        Prof.dr Veselin Drašković, redovni profesor Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore,

-        Prof.dr Mimo Drašković, van.prof. Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, mentor,

-        Doc.dr Senka Šekularac Ivošević, Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore.

Javna odbrana će biti održana u četvrtak, 24. septembra 2020. godine, sa početkom u 11,00h u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

 

 

                                                                   POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                                                 DOKTORSKE STUDIJE

Broj posjeta : 97