Pomorski fakultet Kotor

Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem), termin II kolokvijuma za studente ponovce
Kolokvijum II iz predmeta Prevoz opasnih i specijalnih tereta (morem) za studente ponovce, studije Nautika održaće se 15.12.2020. godine (utorak) u 11 00 sati, sala M3. 
 
 
Konsultacije za ovaj predmet održaće se  08.12.2020. godine u 11 00 sati.
Broj posjeta : 103