Prijemni ispit
Prijemni ispit

IZVOD IZ PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU UPISA U I GODINU NA UNIVERZITETU CRNE GORE

 

UPIS NA FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE

 

Za upis na Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju, prohodne su Gimnazija, licencirana vjerska škola i sve srednje stručne škole.

 

Za polaganje prijemnog ispita potrebno je priložiti:

 

- Prijavu,

- Originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu,

- Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,

- Kopija lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu,

- Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije,

- Diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu,

- Mapa, dimenzija 100 x 70 cm, koja obavezno sadrži:

 

STUDIJSKI PROGRAM SLIKARSTVO

Najmanje
- 2 crteža po modelu - portret u prirodnoj veličini
- 1 studija po modelu -  figura (100x70cm)
- 2 slike
- 1 tabla malih crteža (100x70cm)

 

STUDIJSKI PROGRAM VAJARSTVO

Najmanje
- 2 crteža po modelu - portret u prirodnoj veličini
- 1 studija po modelu  -  figura (100x70cm)
- 2 table malih crteža (100x70cm)
 

STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN

Najmanje
- 2 crteža po modelu - portret u prirodnoj veličini
- 1 studija po modelu -  figura (100x70cm)
- 2 table grafičkih rješenja (korica za knjigu, poster, tipografija)
- 1 tabla malih crteža (100x70cm)

 

RASPORED PRIJEMNOG - Trajanje 2 - 3 dana 

DOPUNSKI ISPIT (Diferencijalni)

(za lica koja nijesu polagala eksterni maturski, odnosno stručni ispit)

 

  1. Test opšte i likovne kulture
  2. Praktični dio dopunskog ispita:

 

STUDIJSKI PROGRAM SLIKARSTVO

 

- Prvi dan (8 časova): crtanje figure po modelu

- Drugi dan (6 časova): slikanje – mrtva priroda

- Treći dan (6 časova): slikanje – figura po modelu

 

STUDIJSKI PROGRAM VAJARSTVO

 

- Prvi dan (8 časova): crtanje figure po modelu

- Drugi dan (6 časova): vajanje (portret)

- Treći dan (6 časova): vajanje (portret)

 

STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN

 

- Prvi dan (8 časova): crtanje figure po modelu

- Drugi dan (6 časova): mali crtež (ilustracija) i oprema knjige

- Treći dan (6 časova): plakat i znak

 

STUDIJSKI PROGRAM KONZERVACIJA I RESTAURACIJA

 

- Prvi dan (8 časova): crtanje figure po modelu

- Drugi dan (6 časova): slikanje – mrtva priroda

- Treći dan (6 časova): slikanje – figura po modelu

 

 

OCJENJIVANJE I BODOVANJE

 

  1. Uspjeh u pojedinačnim razredima (I, II, II i IV) srednjeg obrazovanja boduje se tako što se izjednačava sa prosjekom ocjena u svakom razredu pojedinačno.

 

  1. Maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno boduje se:

 

 odličan (5) 12 bodova, vrlodobar (4) 9 bodova, dobar (3) 6 bodova, dovoljan (2) 3 boda

 

*Lica koja nijesu imala maturski, odnosno stručni ispit, koji se polaže eksterno, mogu da polažu test iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa, i na taj način ostvare odgovarajući broj bodova. Pripremu pitanja, sastavljanje testa i raspodjelu ocjena na osnovu broja tačnih odgovora vrši ispitna komisija. Uspjeh na testu iz pojedinog predmeta ocjenjuje se na način kao što se boduje maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno

 

  1. Diploma "Luča 1" nosi 5 bodova, "Luča 2" nosi 3 boda.

 

  1. Uspjeh iz maternjeg jezika i književnosti i iz Istorije umjetnosti u III i IV razredu boduje se posebno i to:

odličan (5) 2,5 boda, vrlodobar (4) 2 boda, dobar (3) 1,5 bod, dovoljan (2) 1 bod

 

  1. Test iz opšte i likovne kulture boduje se:

odličan (5) 5 bodova, vrlodobar (4) 4 boda, dobar (3) 3 boda, dovoljan (2) 2 boda

 

  1. Bodovanje praktičnog dijela dopunskog ispita:

 

Studijski program Slikarstvo ocjenjuje crtanje i slikanje na sljedeći način:

ocjena (5) 10 bodova, ocjena (4) 7,5 bodova, ocjena (3) 5 bodova, ocjena (2) 2,5 boda

 

Studijski program Vajarstvo: ocjenjuje crtanje i vajanje istim načinom bodovanja;

Studijski program Grafički dizajn ocjenjuje crtanje i zadatke iz oblasti dizajn a istim načinom bodovanja. Po usvojenim kriterijumima i pravilima obije faze dopunskog ispita (1 i 2) su eliminatorne.

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.