Dva projekta Građevinskog fakulteta odobrena na konkursu za nacionalne naučnoistraživačke projekte
Dva projekta Građevinskog fakulteta odobrena na konkursu za nacionalne naučnoistraživačke projekte

Na Konkursu za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja raspisanog 11. maja ove godine, Građevinski fakultet je ostvario zapažene rezultate. Od ukupno 22 najbolje rangirana projekta, koja su od strane Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija prihvaćena za finansiranje, dva su projekti Građevinskog fakulteta.

Odobreni su projekti pod nazivom „Seizmičko opterećenje konstrukcija fundiranih na šipovima“ - SeismoPile (eng: Seismic load of pile-supported structures) čiji je rukovodilac prof. dr Zvonko Tomanović i „Procjena rizika od poplava u Crnoj Gori - definisanje funkcija šteta za značajno ugrožena područja“ - FLORIAS (eng: Flood Risk Assessment in Montenegro: Depth-Damage Relationships for Areas of Potential Significant Flood Risk) čiji je rukovodilac Doc. dr Ivana Ćipranić. Ukupno odobreni budžet za ove projekte je oko 150 000,00 Eura.

U okviru naučnoistraživačkog projekta SeismoPile biće detaljnije analizirana problematika seizmičkog opterećenja konstrukcija fundiranih na šipovima koju važeći seizmički standardi kod nas i u svijetu tretiraju u vrlo skromnom obimu. Za karakteristične geološke situacije u Crnoj Gori, a sprovođenjem velikog broja dinamičkih analiza primjenom Metode redukcije domena na numeričkim modelima sistema tlo-šipovi-konstrukcija, biće definisani odgovarajući projektni (neelastični) spektri odgovora horizontalnog ubrzanja konstrukcija fundiranih na šipovima. Komparativnom analizom dobijenih rezultata dinamičkih analiza biće targetirane one karakteristike sistema tlo-šipovi-konstrukcija koje imaju dominantan uticaj na njihove projektne spektre odgovora horizontalnog ubrzanja. Takođe, rezultati sprovedenih dinamičkih analiza biće iskorišćeni za procjenu kvantitativnog učešća kinematičke komponente seizmičkog opterećenja šipova u njihovom ukupnom seizmičkom opterećenju. Posebna pažnja biće usmjerena na situacije sa pojavom likvefakcije u tlu u kom su fundirani šipovi tokom zemljotresa.

Planirano istraživanje projekta SeismoPile predstavlja istraživanje koje će doktorand Mr Borko Miladinović saradnik u nastavi Građevinskog fakulteta sprovesti u okviru izrade doktorske disertacije uz pomoć mentorá prof. dr Zvonka Tomanovića i prof. dr Borisa Jeremića (UC Davis, California).

Glavni cilj projekta FLORIAS je stvaranje sveobuhvatne baze podataka (o različitim tipovima objekata izloženim riziku od poplava), kao i razvoj metodologije za definisanje funkcija štete za sve analizirane oblasti širom Crne Gore. Funkcije štete igraju ključnu ulogu u poboljšanju i ažuriranju postojeće procjene rizika od poplava, pružajući kvantitativno razumijevanje veze između dubine plavljenja i rezultujuće štete na objektu. S obzirom da u Crnoj Gori još uvijek nije razvijena metodologija za definisanje funkcija štete na osnovu tačnih podataka o nastalim štetama od poplava, rezultati projekta FLORIAS daće značajan doprinos u ovoj oblasti. Takođe, projekat FLORIAS doprinijeće boljem razumjevanju rizika od poplava u Crnoj Gori.

Jedan od glavnih rezultata projekta FLORIAS je razvoj web-platforme koja će omogućiti krajnjim korisnicima procjenu mogućih šteta od poplava za različite tipove objekata u zavisnosti od dubine plavljenja.

Ostvareni uspjeh Građevinskog fakulteta na Konkursu za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja potvrđuje opredjeljenost Fakulteta i njegovog nastavno-istraživačkog osoblja za kontinuirano unapredjenje i jačanje naučno-istraživačke djelatnosti i izvrsnosti na fakultetu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.