Građevinski fakultet, 17.07.2018

Posjeta studenata asfaltnoj bazi kompanije STRABAG u ŠtitariciStudenti Građevinskog fakulteta su dana 18. juna 2018. godine bili gosti kompanije Strabag na afaltnoj bazi u Štitarici.

Studenti su bili u prilici da vide eksploataciju i obradu eruptivnog i krečnjačkog materijala koji se koristi kao mineralna matrica u asfaltnim mješavinama. Takođe su vidjeli postrojenje za spravljanje vrućih asfaltnih mješavina, kao i sam  proces spravljanja asfaltne mješavine.

U TPA laboratoriji za obezbjeđenje kvaliteta i inovacije, koja vrši tekuća i kontrolna ispitivanja materijala i mješavina za potrebe kompanije Strabag, studenti su se upoznali sa opitima i aparaturom o kojima su učili u teorijskom dijelu nastave. Domaćini su sa izuzetnim zadovoljstvom prenijeli dio svojih iskustva mladim kolegama, ukazujući na neophodnost kontrole kvaliteta, kako samih materijala i njihovih mješavina, tako i na ispravnost tokom ugradnje. Na pitanja studenata domaćini su strpljivo i sa punom posvećenošću davali iscrpne odgovore.

Iz kompanije Strabag su najavili da će i ubuduće nastaviti sa lijepom praksom upoznavanja studenata sa  aktivnostima kompanije i prenošenjem znanja i iskustva mladim kolegama.