Građevinski fakultet, 17.07.2019

Saradnja Građevinskog fakulteta sa Regionalnim vodovodom u okviru ERASMUS + projektaX

Dekan Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Marina Rakočević sastala se sa direktorom JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Goranom Jevrićem, 17. jula 2019. godine, povodom saradnje ove dvije institucije na SWARM projektu.  

Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore je partner u projektu Erasmus + SWARM (Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders), dok je JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je pridruženi partner.

Na sastanku su predstavnici Regionalnog vodovoda upoznati sa organizacionom strukturom i dosadašnjim tokom projekta SWARM, kao i sa svojom potencijalnom ulogom u projektu. Posebno su razmatrani mogući načini međusobne saradnje koja bi doprinijela boljoj realizaciji ciljeva projekta, posebno u dijelu praktičnih treninga i obuka stručnog osoblja zaposlenog u vodovodnim preduzećima u Crnoj Gori.  

Zaključeno je da je razvoj i implementacija kurseva za tzv. “cjeloživotno učenje” profesionalnog osoblja u sektoru voda u Crnoj Gori  zadatak i cilj, koji ove dvije institucije mogu zajednički ostvariti sa ostalim partnerima na projektu SWARM do početka 2021. godine (kako je projektom i predviđeno).  

Na razgovoru je osim saradnje na projektu SWARM, bilo riječi i o budućim vidovima saradnje na zajedničkim naučnoistraživačkim projektima ove dvije insitucije.

Sve informacije o projektu mogu se naći na web strani www.swarm.ucg.ac.me.

 

Broj posjeta : 847