Građevinski fakultet, 12.01.2020

Nagrađena Pejović: Sporazum o saradnji sa Dalian Univerzitetom je uspjeh za sveX

Image

Po prijedlogu Vijeća Građevinskog fakulteta, dobitnik Priznanja za postignute rezultate i posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore u 2019. godini je doc. dr Jelena Pejović.

Ona je rukovodilac naučnoistraživačke saradnje na projektu sa rimskim Sapienza Univerzitetom, kao i sa Dalian Univerzitetom Tehnologije u Kini.

Na naše pitanje koji bi uspjeh posebno izdvojila, ona ističe uspješno realizovanu posjetu Dalian Univerzitetu tehnologije iz Kine u okviru bilateralnog projekta kojim rukovodi, a čiji je rezultat između ostaloga bilo potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji. Ovaj doprinos je, kako je kazala, važan ne samo lično za nju već i za Građevinski fakultet.

"Dalian Univerzitet tehnologije raspolaže vrhunskim laboratorijama za zemljotresno inženjerstvo, konstrukcije i geotehniku opremljenim značajnom i najsavremenijom  opremom, kao što su zemljotresne platforme za simulaciju zemljotresnog dejstva, što daje mogućnosti našim istraživačima da u saradnji sa kineskim kolegama sprovodimo značajna eksperimentalna istraživanja koja nismo u mogućnosti da sprovodimo kod nas kao ni u bližem okruženju", kazala je ona.

Nagrada za postignute rezultate i doprinose razvoju naučnoistraživačkog rada u 2019. godini ima poseban značaj za nju jer je potvrda uspješnosti njenog dugogodišnjeg predanog naučnog rada, posebno inteziviranog kroz uspješno realizovano jednogodišnje postdoktorsko istraživanje na Univerzitetu Sapienza u Rimu.

"Ova nagrada predstavlja poseban i dodatni stimulans i podstrek za dalji rad i djelovanje na  polju naučnoistraživačkog rada", zaključuje Pejović.

Ona je u 2019. godini publikovala rad u časopisu koji se nalazi u međunarodnoj citatnoj bazi SCI Q1 kategorije Engineering Structures koji je u prvih 11% časopisa sa impakt faktorom 3.084. U toku ove godine bila je aktivni učesnik i nacionalni crnogorski predstavnik u tri COST akcije, a takođe je realizovala i tronedeljnu naučnoistraživačku posjetu IFSTTAR-u u Parizu.

Kada smo je pitali za cilj koji je postavila sebi za 2020. godinu, ona kaže: "Ciljeva je mnogo, a posebno bih izdvojila uključivanje u veće evropske projekte kao što su Horizont 2020 ili druge prestižne programe međunarodne saradnje u oblasti nauke i inovacija".

Broj posjeta : 697