Građevinski fakultet, 27.01.2020

Građevinski fakultet obilježava jubilej - 40 godina od osnivanjaDekanka Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Marina Rakočević navodi da je 2020. godina jubilarna godina za Građevinski fakultet  jer fakultet slavi 40 godina od osnivanja.

ImageGodina je već počela dinamično, renoviranjem sedam sala u kojima se izvodi nastava. 

"Nabavljena savremena nastavna i laboratorijska oprema biće montirana nakon završetka radova čime će biti obezbijeđeni bolji uslovi za rad studenata i nastavnog osoblja. U toku ove godine planirana su ulaganja na renoviranju preostala dva amfiteatra, kao i akcija uređenja prostora oko zgrade", kazala je Rakočević.

Građevinski fakultet, dodaje ona, u saradnji sa NVO “Građevinarstvo – nauka i praksa – GNP”, u Kolašinu organizuje petodnevni VII Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa” GNP 2020, od 10. do 14. marta 2020.godine. Na skupu će biti prezentirana savremena dostignuća u nauci i struci iz oblasti građevinarstva.

"U 2020. godini su planirane pojačane naučnoistraživačke aktivnosti nastavnog osoblja i studenata koje uključuju i pripremu prijava za veće projekte. Nastavićemo sa radom na pet aktivnih bilaterarnih naučnoistraživačkih projekata i sedam programa Evropske saradnje u nauci i tehnologiji (COST akcije)", navela je dekanka Rakočević. 

Prema njenim riječima, Građevinski fakultet će nastaviti i sa aktivnostima na započetom Erasmus+ CBHE projektu koji Univerzitet Crne Gore realizuje u saradnji sa 12 evropskih i univerziteta iz okruženja. U ovoj godini očekuje se i otvaranje mogućnosti za programe mobilnosti studenata i osoblja na novim univerzitetima.

"U toku ljetnjeg semestra biće realizovana dva programa “Gostujući predavači” koje Fakultet realizuje kroz ostvarene grantove na konkursu Ministarstva nauke", najavila je dekanka Rakočević

Na prvom programu, Primjena novih materijala i tehnologija za poboljšanje energetske efikasnosti i požarne bezbjednosti građevinskih objekata, rukovodilac je prof. dr. Miloš Knežević, u saradnji sa Departmanom za građevinarstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Građevinskim fakultetom Univerziteta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju.

Drugi program se realizuje u saradnji sa Univerzitetom Sapienza u Rimu, pod radnim nazivom  Existing and New Constructions: Composite Material for Performance Improvement. Rukovodilac je doc. dr Jelena Pejović.

"Ova 2020. godina za Građevinski fakultet će biti izazovna, a očekujemo da bude i uspješna”, zaključila je dekanka Rakočević. 

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/gradevinski-fakultet-obiljezava-40-godina-od-osnivanja/ 

https://portalanalitika.me/clanak/357275/gradevinski-fakultet-obiljezava-40-godina-od-osnivanja 

http://www.antenam.net/drustvo/147079-gradjevinski-fakultet-obiljezava-jubilej-40-godina-od-osnivanja

https://www.aktuelno.me/crna-gora/gradevinski-fakultet-obiljezava-40-godina-od-osnivanja/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 903