Građevinski fakultet, 03.03.2020

Građevinski fakultet obrazuje naučnoistraživački i visokostručni kadar u građevinarstvuManifestacija Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore je održana 2. marta 2020. godine u dvorani Sportsko-kulturnog centra UCG.

Manifestacija je okupila više od 3.000 maturanata koji su došli iz svih krajeva Crne Gore da se upoznaju sa najstarijom i najvećom institucijom visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Kao i ranijih godina, interesovanje maturanata za studije na Građevinskom fakultetu UCG je bilo veliko.

Građevinski fakultet UCG daje značajan doprinos u obrazovanju visokostručnih kadrova za potrebe građevinarstva, naučnoistraživačkog kadra, razvoju i unapređenju naučnoistraživačkog i stručnog rada u oblastima koje se izučavaju na fakultetu, kao i povećanju stručnog nivoa i tehničke kulture u projektovanju i građenju objekata.

Više informacija o studijskim programima dostupno je na linku:

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_10/objava_64563/fajlovi/UCG%20informator%202020_21%20online.pdf

 

Broj posjeta : 371