Građevinski fakultet, 08.07.2020

Preliminarna rang lista kandidata za upis na osnovne studije 2020/21. godine - I upisni rokX

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja preliminarne rang liste.

Prigovore treba podnijeti elektronski, na adresu rektorat@ucg.ac.me, sa naznakom (Subject) "Prigovor Centalnoj komisiji za upis".

 

Dokumenti

Broj posjeta : 3935