Građevinski fakultet, 08.10.2020

Upis na doktorske studije 2020/21. - I upisni rokX

S obzirom da u predviđenom roku nije bilo prigovora na preliminarnu rang listu kandidata za upis na doktorske studije, konačna rang lista je nepromijenjena u odnosu na preliminarnu listu objavljenu 07.10.2020. godine.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, treba da se upišu 9. oktobra 2020. godine, od 9:00h do 14:00h, u Studentskoj službi.

Ukoliko kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u navedenom roku, gubi to pravo (Član 25 Pravila doktorskih studija Univerziteta Crne Gore, https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_6/objava_3716/fajlovi/PRAVILA%20DOKTORSKIH%20STUDIJA%20.pdf).

Za upis je potrebno dostaviti:

1/ indeks (kupiti u knjižari; na prvoj stranici upisati odgovarajuće podatke);

2/ dva prijavna lista (kupiti u knjižari; popuniti odgovarajućim podacima);

3/ dvije fotografije dimenzija 4cm x 6cm (jednu fotografiju zalijepiti u indeks, a drugu na prijavni list);

4/ uplatnicu na iznos 5.00 EUR, za osiguranje, na račun Delta Generali osiguranja, Podgorica: 510-20746-76. (Nije obavezno!);

5/ uplatnicu na iznos (najmanje) prve rate školarine (t.j. 500.00 EUR, s obzirom da školarina na doktorskim studijama iznosi 1000.00 EUR po semestru), u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

Upisani studenti biraju predmete (4 izborna predmeta + 1 obavezni predmet) u dogovoru sa potencijalnim mentorom i prijavljuju ih do 19.10.2020. god, do 13h, u Studentskoj službi. Za prijavljivanje predmeta treba koristiti obrazac koji student dobija pri upisu.

 

KOMISIJA ZA DOKTORSKE STUDIJE

GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

 

Dokumenti

Broj posjeta : 205