Građevinski fakultet

Obavještenje za studente koji su usljed posledica obolijevanja od korona virusa (ili obavezne samoizolacije) propustili jedan od kolokvijuma
Za studente, koji su usljed posledica obolijevanja od korona virusa ili obavezne samoizolacije, propustili jedan od termina predviđenih za polaganje kolokvijuma, postoji mogućnost polaganja propuštenog kolokvijuma u prvom januarskom roku uz redovni završni ispit.

Neophodno je da student preda molbu, sa odgovarajućom dokumentacijom (dokaz o samoizolaciji, rezultate testa), studentskoj službi najkasnije do 7.1. 2021. godine.

Broj posjeta : 464