Pomorski fakultet Kotor, 16.05.2018

Rezultati nakon kolokvijuma II sa prijedlogom ocjena iz Brodske automatika I na Pomorskim naukamaRezultati nakon kolokvijuma II sa prijedlogom ocjena iz Brodske automatika I na Pomorskim naukama dat je na oglasnoj tabli.

Studentima koji su ostvarili  50% na oba dijela ispita predložena je ocjena. 

Popravak drugog kolokvijuma radiće se  u srijedu 23. maja 2018. godine sa početkom u 8:15 časova u Računarskoj sali.

 

Studenti koji nijesu zadovoljni predloženom ocjenom, kao i oni kojima nije predložena ocjena mogu, takođe, raditi prvi ili drugi dio ispita u terminima završnog ispita i popravnog završnog ispita prema rasporedu objavljenom na web stranici Pomorskog fakulteta (5. juna i 19. juna sa početkom u 10 časova u RC)