Pomorski fakultet Kotor, 14.05.2018

Popravni kolokvijumi iz Upravljanja brodskom posadom na NauticiPopravni kolokvijum I iz Upravljanja brodskom posadom na Nautici odrzace se u utorak, 15. maja 2018. godine sa pocetkom u 14:15 sati u racunarskom centru Pomorskog fakulteta Kotor.

Popravni kolokvijum II iz Upravljanja brodskom posadom na Nautici odrzace se u utorak, 15. maja 2018. godine sa pocetkom u 14:45 sati u racunarskom centru Pomorskog fakulteta Kotor.