Metalurško-tehnološki fakultet, 22.12.2019

Termin eksperimentalnih vježbiPoslednji termin eksperimentalnih vježbi iz Fizičke hemije I biće održan 23. decembra sa početkom od 11:15 h u laboratoriji za Fizičku hemiju i elektrohemiju. 

Broj posjeta : 70