Metalurško-tehnološki fakultet, 26.06.2020

Praktični ispit će se održati 29.06.2020.g., sa početkom u 12h, sala A3 na Biotehničkom fakultetu



Broj posjeta : 48